Жамият фаолияти ва мақсадлари

«IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» тижорат ташкилоти бўлиб, Ўзбекистон Республикаси молиявий-хўжалик фаолиятида ахоли эхтиёжларни қондириш ҳисобига микромолиявий хизматлар кўрсатиш орқали фойда олишдир.

«IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» АЖ кичик ва ўрта бизнес хамда хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни ва Ўзбекистон Республикасида ўсиб бораётган микромолия бозрини ривожланишига ўзини хиссасини қўшиш асосий устивор максадларидан биридир.

«IMKON FINANS mikrokredit tashkiloti» АЖ ўз мижозларини кадирлайди ва уларга хизмат курсатишдан мамнундир!

Кредит саноатлари

2 297 145

минг сўм

Истеъмол кредитлар

1 286 549

минг сўм

Агрокредитлар

749 044

минг сўм

Чорвачилик

95 193

минг сўм

Қурилиш

73 560

минг сўм

Тиббиёт

342 091

минг сўм

Бошкалар